En byrå att växa med


Win-Win Ekonomi är redovisningsbyrån i Stockholm som du kan växa och utvecklas med, både som företag och företagare. Vi har kontor i Upplands Väsby och Globenområdet, men oavsett var du befinner dig eller hur dina behov ser ut kan vi hitta rätt lösning för dig. Hos oss får du alltid en noga utvald personlig rådgivare, vi erbjuder också specialistteam för att du ska få rätt kunskap vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

 

Bilda Bolag

När du startar en verksamhet hjälper vi dig med råd kring lämplig bolagsform. Vi kan även hjälpa med administrationen kring uppstarten.

Löpande redovisning

Grunden inom redovisning, där vi hjälper till med allt du önskar. Vi sköter fakturering, betalningar, bokföring, med mera.

Löneadministration

Vi sköter löneadministration åt företag över hela Sverige, från mindre företag med bara en anställd till större med flera hundra.

Årsbokslut & Årsredovisning

När räkenskapsåret nått sitt slut gör vi årsbokslut och årsredovisning, samt sköter löpande kontakt med din eventuella revisor.

Inkomstdeklaration

Som ett sista steg i redovisningens årscykel upprättar vi en inkomstdeklaration baserad på ett reviderat årsbokslut och skatteräkning.

Rådgivning

Vi erbjuder kontinuerlig rådgivning, tips och förslag inom ett flertal områden för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa på ett bra sätt. Vanligast är att vi bistår med hjälp kring skattefrågor relaterade till bolagsägande.

3 tips för att underlätta din bokföring

Märk dina kvitton

Ett välmarkerat kvitto underlättar för alla. Ta dig tiden att märka kvittot med namn, datum och vad som införskaffades innan du lämnar det till redovisningsansvarig.


Sortera regelbundet

Ordning och reda på företagspapper är A och O. Vem minns inte pappershögen i början av karriären som vägrade sluta växa och hur omotiverad man var att faktiskt ta tag i den.


Fråga hellre en gång för mycket

Det finns inga dumma frågor sägs det och det stämmer desto mer vad gäller redovisning. Det är enklare att reda ut saker i förväg än att rätta till problem i efterhand.