Chara – Win-Win’s grekiska lönestjärna – Om sin karriärväg till idag och om att arbeta i löneteamet på Win-Win Ekonomi.