Lägre kostnad för första anställda – Växa-stödet blir permanent