Lägre kostnad för första anställda - Växa-stödet blir permanent - Win-Win Ekonomi

Lägre kostnad för första anställda – Växa-stödet blir permanent