Egna företagaren Kristina om att använda win-win GO – Win-Win Ekonomi

Egna företagaren Kristina om att använda win-win GO